Hur fungerar solskatt?

När du övergår till solenergi, tar du ett viktigt steg mot lägre energikostnader och ett miljövänligare liv. Inte nog med det, överskottet från din egen solenergiproduktion kan även bli en fin ekonomisk bonus. Men uppstår det en skattskyldighet för din egenproducerade solel? Och hur hanteras det i deklarationen? 

Låt oss dyka djupare in och ta reda på hur solskatt egentligen fungerar.

Vad innebär solskatt?

Solskatt är en skatt som man betalar för varje kilowattimme (kWh) el som solcellerna producerar. Just nu är skatten 36 öre per kWh utan moms, men med moms blir det 45 öre. Det finns dock flera fördelar för de som använder solceller.

Om din solcellsanläggning har en effekt på mindre än 500 kW, då slipper du solskatt helt. Det innebär att för de flesta hem med solceller finns det ingen skatt alls att betala, vilket gör solenergi till ett ännu smartare val rent ekonomiskt.

För dig som är intresserad av att installera solceller på din villa och bli mer självförsörjande, hjälper vi på Nordpolen Energi dig mer än gärna.

Skatteregler för solenergi

Från och med juli 2021 gäller nya regler för skatt på solel:

  • Solel från anläggningar med en toppeffekt på mindre än 500 kW är befriad från energiskatt.
  • Anläggningar över denna gräns är skattepliktiga, men det finns möjligheter till sänkt energiskatt under vissa förutsättningar.

I Sverige slipper de flesta som har solceller betala någon extra skatt för den el de använder själva eller säljer vidare. Det är ganska ovanligt med solcellsanläggningar som är större än 500 kilowatt – det skulle täcka ett område på ungefär 2500 kvadratmeter. För vanliga hus är solcellsanläggningar oftast mellan 10 och 20 kilowatt starka.

Att deklarera solel

Att sälja ditt överskott av solenergi är ekonomiskt gynnsamt, men det kräver även att du deklarerar den typ av inkomst. Dock, med ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år för privatpersoner, är det många som inte behöver betala någon extra skatt på inkomsten från en såld solel.

Om du producerar solel och säljer det du inte använder själv, är det enkelt med skattereglerna. Om du tjänar mindre än 30 000 kronor om året på att sälja din överskottsenergi, behöver du inte registrera dig för moms. Och du behöver inte heller en F-skattsedel, eftersom det du gör inte räknas som en företagsverksamhet.

Skattereduktion för solcellsanläggningar

Vi på Nordpolen Energi vill uppmärksamma dig på de skatteavdrag som finns för installation av solceller:

  • Du kan utnyttja ett grönt avdrag för installationen, motsvarande 20% av kostnaden och 50% för laddbox och batteri.
  • Vid försäljning av bostaden kan hela investeringen för solcellsanläggningen dras av som en grundförbättring, förutsatt att inga statliga bidrag tagits emot för installationen.
  • Vid försäljning av överskottsel tillåts ett skatteavdrag på 60 öre per kWh.

Med Nordpolen Energi som din partner in i solenergins värld, står det klart att de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att installera solceller är många. Och med de gynnsamma skattereglerna är solenergi inte bara en investering i miljön utan även i din ekonomi.

Är du redo att utforska solenergi närmare? Kontakta oss för personlig rådgivning och information om hur du kan bli självförsörjande på el på ett sätt som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart.