Hur mycket el producerar solceller?

Solceller kan i genomsnitt producera mellan 800 och 1 100 kWh el per installerad kW effekt varje år i Sverige.

Men hur mycket el kan de egentligen producera? Svaret på detta beror på flera faktorer, såsom solcellernas storlek, placering och lokala väderförhållanden.

För mer information, läs om solceller i Göteborg och solceller i Örebro.

Sammanfattande om solcellernas elproduktion

  • Solceller producerar årligen 800–1 100 kWh el per installerad kW.
  • Varje år producerar 10 kW solceller 8 000–11 000 kWh solel.
  • Varje månad producerar 10 kW solceller 150–1 500 kWh solel.
  • Solceller producerar mellan 5–50 kWh solel per dag beroende på väder och årstid.
  • Solcellernas elproduktion beror på solcellsanläggningens storlek i watt, årstiden, globalinstrålningen i området samt lutning och riktning på panelerna​. 

Årlig produktion

I Sverige producerar solceller i genomsnitt mellan 800 och 1 100 kWh per installerad kW (kilowatt) effekt varje år. Detta innebär att en normalstor solcellsanläggning på 10 kW kan producera mellan 8 000 och 11 000 kWh per år. Faktorer som påverkar den årliga produktionen inkluderar solinstrålningen i området, solpanelernas lutning och riktning samt om panelerna skuggas under delar av dagen​. 

Månadsvis produktion

Solcellsanläggningens elproduktion varierar kraftigt över året. Mellan april och augusti produceras cirka 65-75% av den årliga elproduktionen. En anläggning på 10 kW kan producera mellan 150 och 1 500 kWh per månad beroende på årstid och väderförhållanden. Under vintermånaderna är produktionen betydligt lägre, medan den når sin topp under sommarens soliga dagar​. 

Daglig produktion

Dagligen kan en 10 kW-anläggning producera mellan 5 och 50 kWh, beroende på solinstrålning och väder. På molniga dagar kan produktionen vara minimal, medan soliga sommardagar kan ge maximal effekt. Det är viktigt att notera att solceller producerar mest el när de är riktade mot söder med en optimal lutning på cirka 35 grader​. 

Faktorer som påverkar elproduktionen

Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket el solceller producerar:

  • Solinstrålning: Ju mer solinstrålning, desto högre produktion.
  • Placering och lutning: Solceller som är riktade mot söder och har en lutning på 30-45 grader har bäst förutsättningar.
  • Skuggning: Träd, byggnader eller andra hinder som skuggar solcellerna kan kraftigt minska elproduktionen.
  • Snötäckning: Under vintermånaderna kan snö täcka solcellerna och minska produktionen med upp till 7% per år​. 

Genom att optimera dessa faktorer kan du maximera elproduktionen från dina solceller och därmed öka lönsamheten för din investering i förnybar energi. För mer detaljer och specifika kalkyler kan du besöka sidor som HemSol och Energiföretagen​. 

Vanliga frågor om elproduktion för solceller

Hur mycket el producerar solceller i Sverige per år?
Under 2020 producerades 1,035 TWh solel i Sverige vilket är nära en fördubbling från 2019 när 0,663 TWh solel producerades. I och med den snabba expansionen av solcellsinstallationer kommer denna siffra väntas stiga snabbt under de kommande åren. Du hittar mer information och statistik om svensk elproduktion på sidan om solceller i Sverige.

Var i Sverige producerar solceller mest el?
Solceller producerar mest el i det område som årligen får mest solinstrålning. I Sverige är solinstrålningen högst längs med kusterna på Öland och Gotland, dvs. har solceller potential för hög elproduktion här. I dessa områden kan man uppnå 1 200 kWh per installerad kW. Solinstrålningen i Sverige ligger i genomsnitt på 1 060 kWh/kvadratmeter vilket inte är långt ifrån den bästa solinstrålningen på 1 200 kWh/kvm.

Hur mycket el producerar solceller på vintern?
Ungefär 3 – 7 % av solcellernas årliga elproduktion produceras under vintermånaderna januari, februari och december. Ju längre norrut anläggningen är installerad desto mindre andel av elproduktionen sker på vintern. I kWh blir detta för en 10 kW solcellsanläggning 300 – 750 kWh. Du hittar mer information om hur solceller presterar under månader med snö och kyla på sidan om solceller på vintern.

Hur mycket ger 100 kvadratmeter (m2) solceller?
Solceller motsvarande 100 kvadratmeter ger mellan 21 700 och 24 500 kWh solel per år i Sverige. Den årliga elproduktionen för 100 m2 solceller varierar bland annat beroende på typen av solpaneler samt var och hur solcellerna är installerade.

Hur mycket ström ger en solpanel?
En solpanel har normalt strömmen 9 – 11 ampere under standardiserade testförhållanden. Under en timme kan solpanelen alltså ge mellan 9 – 11 Ah. Solpanelens ampere beror på vilken verkningsgrad och effekt den har.

Vilken solpanel producerar mest el per år?
Den solpanel som producerar mest el per år är den panel med högst verkningsgrad. Den panel som 2022 har en hög verkningsgrad är SunPower Maxeon 3 med en verkningsgrad på 22,6 %. Denna solpanel kan producera 400 kWh solel på ett år med en solinstrålning på 1000 kWh/kvm.

För mer information och för att få hjälp med att installera solceller, kontakta oss på Nordpolen Energi. Vi erbjuder stöd genom hela processen från planering till installation, så att du kan dra maximal nytta av din solcellsanläggning.